Яворівська забавка

Яворівська забавка

Наприкінці січня 2014 року вийшло друком ілюстроване науково-популярне видання «Яворівська забавка». Автори Наталія Косик та Леся Більська запрошують читачів у мистецький світ традиційного яворівського забавкарства.

 

Обкладинка "Яворівська забавка"

 

 

Над створенням книги працювала творча група Товариства краєзнавців Яворівщини «Гостинець» (літературний редактор Оксана Галаник, художній редактор Леся Більська технічний редактор Іван Більський), які здійснили опис історії, типології, технології та традицій орнаментування яворівської забавки. Вони дослідили музейні зразки, опрацювали архівні матеріали та проаналізували сучасний стан забавкарського мистецтва. А також посприяли створенню Навчального центру «Мастак», в майстерні якого створили технічні і практичні умови із виготовлення традиційної дерев’яної забавки. Процес виготовлення іграшки перейшов «через руки» учасників видання і допоміг створенню книги «від душі».


Мета книжки – провести шанувальників мистецтва еволюційним шляхом розвитку яворівського забавкарства, обґрунтувати тему технології виготовлення іграшок та заохотити майстрів обробки дерева до проектування і виробництва нових зразків зі збереженням традицій. 

Видання здійснене в рамках проекту “Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад. Фаза ІІ», який виконується Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні (МОМ) за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.  

ББК Т491.9(45=Укр)

УДК 39:688.7(477.83-2=161.2)

К-71

Косик Наталія, Більська Леся

Яворівська забавка / Н. М. Косик, Л. Б. Більська. – Львів: Український інститут «Євросоціум», 2014.- 56 с.:іл. (Серія «Євросоціум: традиції українців»)

ISBN 978-966-02-7078-7

Kosyk Natalia, Bilska Lesia

Wooden toy of Yavoriv / N. M. Kosyk, L. B. Bil's'ka. - Lviv: Ukrainian Institute “Eurosociets”, 2014. – 56 p.: img. (Series “Eurosociety: traditions of Ukrainians”)

Дослідження у лаконічній формі висвітлює історію розвитку, функціонування і теперішній стан маловивченого явища українського мистецтва – яворівської забавки. Написано на основі аналізу архівних матеріалів, музейних експонатів, давніх описів та світлин, а також сучасного стану забавкарського мистецтва. 

The research briefly covers the history of development, operation and current state of such the Ukrainian art phenomenon as wooden toy of Yavoriv (Lviv Region) that has been poorly studied up to now. The information has been based on the analysis of archival materials, museum exhibits, old photos, text descriptions, and the current state of wooden toy art as well.

 

Додаткова інформація